Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Užitočné tipy

Nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie, ako aj najnovšie zmeny v systéme maďarských e-známok.

Na čo treba dávať pozor pri kúpe e-známok?

Aby ste sa vyhli najčastejším chýbam pri nákupe e-známok, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri výbere vhodnej tarifnej kategórie. Tarifné kategórie sa stanovujú na základe zápisu v osvedčení o evidencii vozidla (v políčkach J, F.1 a S.1.). Do kategórie D1 patria vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3,5 t, určené na prepravu najviac 7 osôb (vrátane prívesu), na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“ môže byť „M1“ alebo „M1G. Upozorňujeme, že diaľničné známky zakúpené na tejto stránke sú platné výlučne na území Maďarskej republiky! Pre prípad predchádzania typických chýb, vždy skontrolujte evidenčné číslo, znak krajiny a dobu platnosti. Odporúčame, aby ste potvrdenie zachovali po dobu dvoch rokov od posledného dňa platnosti diaľničnej známky. Prosíme, aby ste vždy skontrolovali, či sa v prehliadači zobrazí potvrdenie o úspešnom zakúpení známky (najmä identifikátor diaľničnej známky), alebo či Vám bol zaslaný potvrdzujúci e-mail o úspešnom zakúpení. Pokiaľ sa to nestalo, prosím kontaktujte zákaznícke centra.

Ktoré sú najnovšie spoplatnené úseky?

Sieť spoplatnených cestných úsekov sa počas roka 2018 rozšíril, ako aj novými rýchlostnými a hlavnými cestami odovzdané do prevádzky 1. januára 2019, tým v systéme e-známok sa sieť spoplatnených úsekov rozšíril z 1356 km na 1380 km. Nové cestné úseky:
  • Diaľnica M35 (úsek medzi hlavou cestou č. 481. a obcou Berettyóújfalu), dĺžka 18,7 km
  • Diaľnica M4 (úsek medzi obcou Berettyóújfalu a cestou č. 47), dĺžka 3,7 km
Kompletný zoznam spoplatnených cestných úsekov v systéme e-známok nájdete v nariadení 37/2007. (III.26) GKM príloha č. 2.

Aké sú nové pravidlá pre jazdné súpravy?

Pravidlá pre prípojné vozidlá v systéme e-známok sa menia v niekoľkých bodoch. Novinkou je, že od začiatku r. 2019 je možné aj pre vozidla, ktoré patria do tarifnej kategórie D2 a B2 zakúpiť e-známku (popri oprávnení D2 alebo B2) na prípojné vozidlá (tarifná kategória U). Táto zmena pomôže motoristom, ktorý si zakúpili e-známku tarifnej kategórie U, môžu tak jazdiť s akýmkoľvek prípojným vozidlom. Ďalšia zmena sa týka výšky náhradného poplatku pre jazdné súpravy za neoprávnené používanie spoplatnených cestných úsekov, ako aj tých, ktorým môže byť uložená povinnosť poplatok zaplatiť. V zmysle nových pravidiel, ak ani vozidlo jazdnej súpravy tarifnej kategórie D2 alebo B2, ani prípojné vozidlo (tarifná kategória U) nemá oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov, na rozdiel od súčasného, vzniká namiesto dvoch, len jedna povinnosť úhrady náhradného poplatku, ktorú je povinný uhradiť prevádzkovateľ alebo majiteľ vozidla. Aj v tom prípade je povinný prevádzkovateľ alebo majiteľ vozidla zaplatiť stanovený poplatok, ak vozidlo má, ale prípojné vozidlo nemá oprávnenie na používanie spoplatnených cestných úsekov.