Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

U e-známka

Príves vozidiel patriacich do kategórie D2 a B2 – Patria sem prípojné vozidlá za vozidlá kategórie D2 a B2 – prívesy, karavany, návesy. Na používanie spoplatnených cestných úsekov Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.
U – 10 dňová diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.
U – Mesačná diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim, až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.
U – Ročná diaľničná známka
Platí od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.
U – Ročná župná diaľničná známka
Platí do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Môžu sa využívať cestné siete len jednej župy, na jedno motorové vozidlo je možné zakúpiť aj viac župných e-známok. Územná platnosť je zvyčajne do prvého, plnohodnotného výjazdu po hranici danej župy.
U – 1-dňová diaľničná známka
Platí od počiatočného dátumu uvedeného zákazníkom do 24. hodiny daného dňa.