Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

D1M e-známka

Motocykle – Do tejto kategórie patria motocykle. Na používanie spoplatnených cestných úsekov Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.
D1M – 10 dňová diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.
D1M – Mesačná diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim, až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.
D1M – Ročná 2024 diaľničná známka
Platí od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.
D1M – Ročná župná 2024 diaľničná známka
Platí do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Môžu sa využívať cestné siete len jednej župy, na jedno motorové vozidlo je možné zakúpiť aj viac župných e-známok. Územná platnosť je zvyčajne do prvého, plnohodnotného výjazdu po hranici danej župy.