Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

D2 e-známka

Nákladné vozidlá, obytné autá, mikrobusy & 8-9 miestne osobné automobily – Do tejto kategórie sa zaraďujú všetky ostatné motorové vozidlá, ktoré nepatria do ostatných tarifných kategórií a na základe osobitného právneho predpisu nie sú považované za motorové vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku za užívanie ciest – nákladné vozidlá, mikrobusy, obytné vozidlá. Na používanie spoplatnených cestných úsekov Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.
D2 – 10 dňová diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.
D2 – Mesačná diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim, až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.
D2 – Ročná diaľničná známka
Platí od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.
D2 – Ročná župná diaľničná známka
Platí do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Môžu sa využívať cestné siete len jednej župy, na jedno motorové vozidlo je možné zakúpiť aj viac župných e-známok. Územná platnosť je zvyčajne do prvého, plnohodnotného výjazdu po hranici danej župy.
D2 – 1-dňová diaľničná známka
Platí od počiatočného dátumu uvedeného zákazníkom do 24. hodiny daného dňa.