D2 e-známka

Do tejto kategórie sa zaraďujú všetky ostatné motorové vozidlá, ktoré nepatria do ostatných tarifných kategórií a na základe osobitného právneho predpisu nie sú považované za motorové vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku za užívanie ciest – nákladné vozidlá, mikrobusy, obytné vozidlá. Na používanie spoplatnených cestných úsekov Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.

Zrušiť výber