Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Informácie

Do maďarského elektronického diaľničného systému patria osobné motorové vozidlá (a ich prívesy), motocykle, nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, autobusy, motorové vozidlá, ktoré na základe osobitného právneho predpisu nie sú povinné uhrádzať poplatok za používanie ciest, ako aj ich prívesy a návesy.

Diaľničnú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na cestný úsek s povinnosťou úhrady. (je vhodné si zakúpiť ešte pred začatím jazdy). Pomoc pre tých vodičov, ktorý vošli na spoplatnený cestný úsek, je predpis, ktorý zabezpečuje 60-minútovú ochrannú lehotu, na jej zakúpenie. Dodatočné zakúpenie diaľničnej známky neoprávňuje na používanie spoplatneného cestného úseku so spätnou platnosťou, dodatočné zakúpenie diaľničnej známky, okrem hore uvedenej výnimky, sa považuje za neoprávnené používanie spoplatnených cestných úsekov a znamená povinnosť zaplatiť pokutu.

V záujme vyhnutiu sa neoprávneného použitia cesty je pri nákupe na bločku vždy potrebné skontrolovať evidenčné číslo, označenie krajiny, tarifnú kategóriu a dobu platnosti!

V prípade elektronickej úhrady poplatku za používanie ciest, ako potvrdenie slúži potvrdzujúci oznam (zaslaný e-mail naším systémom alebo možnosť stiahnutia kontrolného ústrižku). Odporúčame, aby ste si kontrolný bloček obdŕžaný pri nákupe, respektíve potvrdzujúci odkaz uschovali po dobu 2 rokov od posledného dňa platnosti e-známky!

Kategórie vozidiel

V systéme diaľničných zámok kategórie vozidiel boli vytvorené na základe úradného zápisu v osvedčení o evidencii vozidla. Počet prepravovaných osôb vo vozidle nie je stanovené na základe aktuálneho počtu sedadiel, ale podľa úradného zápisu v osvedčení o evidencií vozidla („S.1.“ – počet miest na sedenie vrátane vodiča).

Kategória D1
Na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“: je „M1“. Patria sem osobné motorové vozidlá na prepravu najviac 5+2 osôb, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3,5 t ako aj jazdné súpravy a ich prípojné vozidlá/prívesy.

Kategória D1M motocykle
Patria sem motocykle. Ročnú vnútroštátnu a ročnú župnú e-známku je možné zakúpiť za cenu zodpovedajúcu kategórie D1.

Kategória D2
Do tejto kategórie sa zaraďujú všetky vozidlá, ktoré nepatria do žiadnej inej tarifnej kategórie a na základe osobitného právneho predpisu nie sú považované za motorové vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku za užívanie ciest. Na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“ môže byť „M1“, pre osobné vozidlá určené na prepravu viac ako 7 osôb, alebo „N1“, nákladné vozidlá (najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg).

Kategória U
Sem patria prívesy ťahané vozidlom kategórie D2. Na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“ môže byť „O1“, v prípade prípojného vozidla/prívesu najväčšia prípustná celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg. Kód „O2“, v prípade prípojného vozidla/prívesu najväčšia prístupná celková hmotnosť je 0,75 – 3,5 t. Diaľničnú známku kategórie U je potrebné zakúpiť na základe evidenčného čísla prípojného vozidla.

Doba platnosti diaľničných známok

Diaľničné známky okrem župných sú viazane na určité časové obdobie, čiže počas doby platnosti sa na spoplatnených cestných úsekoch môžu používať v rámci celej krajiny. Župné diaľničné známky sú územnom základe, to znamená, že počas doby platnosti sa môže využívať cestná sieť len danej župy.

10 dňová (týždenná) diaľničná známka
Platí od prvého dňa označeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.

1 dňová diaľničná známka
Platí od počiatočného dátumu uvedeného zákazníkom do 24. hodiny daného dňa.

Mesačná diaľničná známka
Platí od prvého dňa označeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.

Ročná diaľničná známka
Platí od prvého dňa predmetného roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Platnosť tejto diaľničnej známky môže byť aj 13 mesiacov v tom prípade, ak bola zakúpená 1. januára predmetného roka. Pri kúpe počas trvania platnosti ročnej e-známky poskytuje oprávnenie na používanie spoplatnenej cestných úsekov od prvého dňa zakúpenia predmetného roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.

Ročná župná diaľničná známka
Platí do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Diaľničná známka platná na dané územie, umožňuje využívať všetky spoplatnené cestné úseky v rámci jednej župy, Na jedno vozidlo je možné zakúpiť aj viacero župných e-známok. Platí do prvého, plnohodnotného výjazdu po hranici danej župy.

Ceny maďarských diaľničných známok 2024

Nasledovné ceny sú platné od 1. januára 2024. Ceny diaľničných zámok sú uvedené vrátane DPH.

  10 DŇOVÁ 1 DŇOVÁ MESAČNÁ
D1 €16.28 €13.10 €26.36
D2 €23.69 €18.60 €37.33
U €16.28 €13.10 €26.36
D1M €8.14 €6.54 €13.18
  ROČNÁ 2024 ŽUPNÁ 2024
D1 €145.70 €16.95
D2 €206.82 €33.92
U €145.70 €16.95
D1M €145.70 €16.95

Z dôvodu, že motocykle sa málokedy používajú celoročne, neexistuje zvlášť ročná celoštátna a ročná župná e-známka – ak by to predsa bol potrebné, je možné si zakúpiť v cenovej kategórii D1, čiže pre náš motocykel vyberieme diaľničnú známku D1.

Tarifné poplatky sú uvedené v platných VOP.

Proces objednávania

Nákup cez našu stránku je možné aj bez registrácie. Po zadaní potrebných údajov si užívateľ môže zaplatiť za diaľničnú známku platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu.

Po zvolení e-známky zadajte potrebné údaje, údaje skontrolujte, a po zadaní súhlasu so Všeobecnými Obchodnými Podmienkami a zásadách spracovania osobných údajov kliknite na „Zaslanie objednávky“. Tým je užívateľ presmerovaný na stránku bezpečnej platby OTP Mobil/SimplyPay, ako partner ktorý akceptuje platobnú kartu (naša spoločnosť nevidí a nespracováva žiadne údaje platobnej karty).

Užívateľ na zabezpečenej ploche SimplePay zadá údaje platobnej karty, následne vykoná platbu. Následne SimplePay presmeruje užívateľa späť na webstránku.

Po úspešnej platbe sa na stránke zobrazia údaje o úspešnom zakúpení e-známky spolu s identifikátorom diaľničnej známky, ako aj potvrdzujúci e-mail, ktorý sa zašle na mailovú adresu zadané užívateľom, ktorá tiež obsahuje údaje o zakúpení a identifikátor diaľničnej známky.
Užívateľovi je zaslaný potvrdzujúci mail o úspešnej platbe aj zo strany OTP Mobil/SimplePay.

Je dôležité si poznamenať, že realizácia finančného plnenia neznamená automaticky oprávnenie používania spoplatneného cestného úseku, preto Vás prosíme, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či sa v prehliadači zobrazí potvrdenie o úspešnom zakúpení známky (najmä identifikátor diaľničnej známky), alebo či Vám bol zaslaný potvrdzujúci e-mail o úspešnom zakúpení. Pokiaľ sa to nestalo, prosím kontaktujte zákaznícke centrá.

Prosíme Vás, aby ste v každom prípade skontrolovali evidenčné číslo, znak krajiny a dobu platnosti, pre prípad predchádzania typických chýb. Odporúčame, aby ste potvrdenie zachovali po dobu dvoch rokov od posledného dňa platnosti diaľničnej známky.