Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Kategórie vozidiel

V maďarskom systéme na základe zaradenia motorových vozidiel do jednotlivých kategórií sa stanoví, že pre dané vozidlo akú diaľničnú známku je potrebné zakúpiť.

Tieto kategórie boli vytvorené na základe úradných zápisov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla, ak teda nie sme si istý, stačí si pozrieť osvedčenie. Počet prepravovaných osôb vo vozidle nie je stanovené na základe aktuálneho počtu viditeľných sedadiel, ale podľa úradného zápisu uvedených v osvedčení o evidencií vozidla („S.1.“ – počet miest na sedenie vrátane vodiča).

Kategória D1
Na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“: je „M1“. Patria sem osobné vozidlá na prepravu najviac 5+2 osôb, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3,5 t, ako aj jazdné súpravy a ich prípojné vozidlá/prívesy.

Kategória D1M motocykle
Patria sem motocykle. Pre motocykle je možné zakúpiť ročné e-známky pre celú krajinu a ročné župné e-známky za ceny zhodné pre tarifnú kategóriu D1.

Kategória D2
Všetky také motorové vozidlá, ktoré nepatria do ostatných tarifných kategórií a na základe osobitného právneho predpisu nie sú považované za motorové vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku za užívanie ciest. Na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“ môže byť „M1“, pre osobné motorové vozidlá určené na prepravu viac ako 7 osôb, alebo „N1“, nákladné vozidlá (najväčšia prípustná celková hmotnosť neprevyšuje 3 500 kg).

Kategória U
Patria sem prípojné vozidlá vozidiel kategórie D2. Na základe osvedčenia o evidencii vozidla, kód políčka „J“ môže byť „O1“, v prípade prípojného vozidla/prívesu najväčšia prípustná celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg. Kód „O2“, v prípade prípojného vozidla/prívesu najväčšia prípustná celková hmotnosť je 0,75 – 3,5 t. Diaľničnú známku kategórie U je potrebné zakúpiť na základe evidenčného čísla prípojného vozidla.