Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
EUR
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Najčastejšie otázky

Zoznam najčastejších otázok a odpovedí o nákupe diaľničných známok.

Kedy je potrebné zakúpiť diaľničnú známku?

Zakúpenie diaľničnej známky v maďarskú je potrebné ešte pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek. Výnimku umožňuje pravidlo pre tých vodičov, ktorý dobromyseľne omylom vošli na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia, majú od vjazdu 60 minút na to, aby si oprávnenie zakúpili. Dodatočné zakúpenie diaľničnej známky neoprávňuje na používanie spoplatneného cestného úseku so spätnou platnosťou a okrem vyššie uvedenej výnimky sa považuje za neoprávnené používanie ciest.

Koľko trvá výdaj diaľničnej známky?

Proces nákupu je veľmi rýchly, registrácia nie je potrebná, potrebný čas je asi 1 minúta. Po úspešnej platbe je diaľničná známka okamžite zaslaná.

Je potrebné nalepiť diaľničnú známku na čelné sklo?

Nie! Maďarský systém e-známok je plne elektronicky, ako aj kontrola platieb, takže systém pomocou kamerového systému vybavené čítačkou evidenčných čísiel dokáže zistiť, či dané evidenčné číslo disponuje potrebným oprávnením. Nezávisle od toho sa odporúča, aby ste potvrdenie zaslané e-mailom, zachovali po dobu dvoch rokov od posledného dňa platnosti diaľničnej známky.

Je potrebná registrácia?

Na našej stránke môžete nakupovať aj bez registrácie. Proces nákupu je veľmi rýchly, už za 1 minútu môžete mať zakúpené oprávnenie na užívanie ciest.

Na čo je potrebné dávať pozor po nákupe?

Pre zamedzenie neoprávneného užívania ciest, pri nákupe stále skontrolujte na bločku evidenčné číslo, znak krajiny, tarifnú kategóriu a dobu platnosti, tým predídete možným nepríjemnostiam.

Ako môžem zaplatiť?

Momentálne na našej stránke môžete platiť platobnou kartou. Služba bezpečného platenia platobnou kartou je zabezpečená online, pomocou OTP Mobil/SimplePay. Naša spoločnosť nevidí a nespracováva žiadne údaje platobnej karty.

Aká je kategóriu vozidla?

Podľa maďarských predpisov, na základe zaradenia vozidiel do kategórie sa stanovuje, že pre dané motorové vozidlo akú diaľničnú známku je potrebné zakúpiť. Tieto kategórie boli vytvorené na základe úradných zápisov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla, ak teda nie sme si istý, stačí pozrieť osvedčenie o evidencii vozidla. Počet prepravovaných osôb vo vozidle nie je stanovené na základe aktuálneho počtu viditeľných sedadiel, ale podľa úradného zápisu uvedené v osvedčení o evidencii vozidla („S.1.“ – počet miest na sedenie vrátane vodiča). Pre ďalšie informácie o kategóriách vozidla klikni tu.

Aký je rozdiel medzi župnou a ostatnou (týždenná, mesačná, ročná) diaľničnou známkou?

Maďarské diaľničné známky okrem župných, sú časovo vymedzené, čiže počas trvania platnosti je možné používať na spoplatnených cestných úsekoch v rámci celej krajiny. Župné diaľničné známku sú vymedzené aj pre dané územie, to znamená, že počas platnosti je možné používať cestnú sieť len v jednej župe. V ponuke župných diaľničných známok sú tarifné kategórie D1, D2, U a B2, výnimku tvoria motocykle kategórie D1M. Počas nákupu môžete na jedno vozidlo zakúpiť naraz viac župných e-známok. Pre úsporu nákladov, efektívnou metódou pri individuálnych cestovných zvykov môže byť voľba využívania celoročnej cestnej siete v rámci jednej alebo niekoľkých žúp.

Ako môžem dostať faktúru o zakúpení?

Počas nákupu, prosím zadajte požiadavku na faktúru s DPH, vyplňte potrebné údaje a po úspešnej platbe Vám systém automaticky zašle faktúru o nákupe.

Kedy sa oplatí kúpovať ročnú diaľničnú známku?

Ročná diaľničná známka platí na všetky spoplatnené cestné úseky v rámci Maďarskej republiky, a to bez obmedzenia. Ak Vaše ročné náklady na týždenné, mesačné alebo župné diaľničné známky presiahnu 30 000 forintov, odporúčame nákup ročnej diaľničnej známky. Zakúpenou ročnou diaľničnou známkou už nemusíte hľadať alternatívne cesty pre jazdu a je garantovaná, že sa vyhnete pokutám za neoprávnené požívanie spoplatnených cestných úsekov.

Je možné jazdiť po diaľnici bez diaľničnej známky?

Nie. Vjazd na spoplatnené cestné úseky bez platnej diaľničnej známky sa považuje za neoprávnené používanie cestnej siete a vodič je povinný uhradiť stanovený poplatok.

Je možné zmeniť alebo zrušiť už zakúpenú e-známku?

Už zaplatenú a platnú diaľničnú známku nie je možné zmeniť alebo zrušiť. Pri nákupe prosím zadávajte svoje údaje pozorne. Ak ste niektoré z údajov zadali nesprávne, kontaktujte zákaznícke centrá spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., pomocou ktorej môžete začať proces korekcie.

Telefónne číslo: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Pracovníci spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. sú k dispozícii v maďarskom jazyku 0-24 hodín, v anglickom jazyku každý deň, v nemeckom jazyku v pracovných dňoch v čase 8-16 hodín.

V prípade nesprávneho evidenčného čísla, nesprávneho dátumu platnosti, nesprávnej tarifnej kategórie

ákaznícke centrá v prvom rade Vám môžu pomôcť s nákupmi realizované cez našu stránku. V prípade nižšie uvedených špeciálnych záležitosti, prosím kontaktujte priamo zákaznícke centrá spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt: prepis diaľničnej známky; zmena evidenčného čísla; oprava nesprávnej tarifnej kategórie; zmena kategórie vozidla; nesprávne evidenčné číslo; potvrdenie oprávnenia; spätné odkúpenie v prípade duplicitného zakúpenia; záležitosti týkajúce sa uloženej pokuty.

Telefónne číslo: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Pracovníci spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. sú k dispozícii v maďarskom jazyku 0-24 hodín, v anglickom jazyku každý deň, v nemeckom jazyku v pracovných dňoch v čase 8-16 hodín.

Spoplatnené cestné úseky a úseky bez poplatku

Pre mapu maďarských spoplatnených cestných úsekov a úsekov bez poplatku kliknite na nasledovný odkaz: spoplatnené úsekyúseky bez poplatkov.

Prepis diaľničnej známky: aký je postup v prípade predaja vozidla

V prípade ak majiteľ vozidla prevedie vlastnícke právo motorového vozidla, alebo zanikne užívateľské právo vozidla (napr. totálne zničenie, krádež), je možné previesť oprávnenie na užívanie ciest na iné motorové vozidlo patriace do rovnakej tarifnej kategórie, v tejto súvislosti pre viac informácií kliknite sem.

Pokuty

Zákaznícke centrá Vám v prvom rade môžu pomôcť s nákupmi realizované cez našu stránku. V prípade nižšie uvedených špeciálnych záležitosti, prosím kontaktujte priamo zákaznícke centrá spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt: prepis diaľničnej známky; zmena evidenčného čísla; oprava nesprávnej tarifnej kategórie; zmena kategórie vozidla; nesprávne evidenčné číslo; potvrdenie oprávnenia; spätné odkúpenie v prípade duplicitného zakúpenia; záležitosti týkajúce sa uloženej pokuty.

Telefónne číslo: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Pracovníci spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. sú k dispozícii v maďarskom jazyku 0-24 hodín, v anglickom jazyku každý deň, v nemeckom jazyku v pracovných dňoch v čase 8-16 hodín.

Náhodný vjazd na diaľnicu, čo môžem očakávať?

Pre tých vodičov, ktorý dobromyseľne omylom vošli na spoplatnený cestný úsek, majú od vjazdu 60 minút na to, aby si oprávnenie zakúpili. Ak sa včas zistí, že sa jazdí po spoplatnenom cestnom úseku, zastavením sa na odpočívadle je možné diaľničnú známku si zakúpiť (na našej stránke bez registrácie, nákup trvá jednu minútu), alebo ak je to možné, požiadajte spolujazdca o jej zakúpenie. Je veľmi dôležité, aby ste sa zastavili na bezpečnom mieste, v žiadnom prípade nie v odstavnom pruhu alebo zakúpením cez mobilný telefón počas jazdy!