Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Ceny

Koľko stojí diaľničná známka týždenná (10 dňová), mesačná, ročná celoštátna a ročná župná?

Ceny uvedené v nasledovnej tabuľke sú platné od 1. januára 2024. Všetky uvedené ceny diaľničných známok sú s DPH. V nasledujúcej tabuľke sme zhrnuli ceny e-známok pre jednotlivé kategórie vozidiel.

  10 DŇOVÁ 1 DŇOVÁ MESAČNÁ
D1 6 400 Ft 5 150 Ft 10 360 Ft
D2 9 310 Ft 7 310 Ft 14 670 Ft
D1M 3 200 Ft 2 570 Ft 5 180 Ft
U 6 400 Ft 5 150 Ft 10 360 Ft
  ROČNÁ ŽUPNÁ
D1 57 260 Ft 6 660 Ft
D2 81 280 Ft 13 330 Ft
U 57 260 Ft 6 660 Ft
D1M 57 260 Ft 6 660 Ft

Z dôvodu, že motocykle sa málokedy používajú celoročne, neexistuje zvlášť ročná vnútroštátna a ročná župná e-známka – ak by to predsa bol potrebné, je možné si zakúpiť v tarifnej kategórie D1, čiže pre náš motocykel vyberieme diaľničnú známku D1.

Platobné podmienky

Nákupná cena diaľničných známok sa riadi úradnou cenou, ktorá je stanovená v HUF. Na našom webovom sídle si kupujúci zúčtuje úradnú cenu v EUR. Aktuálny výmenný kurz je uvedený pod mriežkou produktu. Ceny sú uvedené bez manipulačného poplatku.

Je dôležité vyzdvihnúť, že peňažné plnenie nezakladá automatické oprávnenie na používanie diaľníc.

Prosíme, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či sa po úspešnom nákupe vo Vašom prehliadači zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení nákupu (špeciálne vo vzťahu k identifikačnému číslu diaľničnej známky), resp. či ste obdržali elektronické potvrdenie o úspešnom nákupe. Pokiaľ sa tak nestane, prosíme Vás, aby ste kontaktovali naše zákaznícke centrum.

Pokaľ ste neobdržali potvrdenie o úspešnom nákupe a používate spoplatnené diaľničné úseky, Užívateľ je zodpovedný za všetky následky spôsobené takýmto konaním; Poskytovateľ nepreberá v podobnom prípade žiadnu zodpovednosť.

Ceny uvedené v tabuľke závisia od kategórie vozidiel, ktoré môžeme určiť na základe úradných zápisov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla (J – kategória vozidla, F.1 – najväčšia prípustná celková hmotnosť, S.1 – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča):

Tarifná kategória D1

Motocykle, ako aj osobné vozidlá určené na prepravu najviac 7 osôb vrátane vodiča, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je do 3,5t a ich prívesy.

Tarifná kategória D2

Patria sem všetky také motorové vozidlá, ktoré nepatria do ostatných tarifných kategórií a na základe osobitného právneho predpisu nie sú považované za motorové vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku za užívanie ciest. Ďalšie informácie: ak v osvedčení o evidencii vozidla v políčku J je označenie N1, tak toto vozidlo – bez ohľadu na počet miest na sedenie – sa zaraďujú do tarifnej kategórie D2.

Tarifná kategória U

Prípojné vozidlá za vozidlá kategórie D2.

Spoplatnené cestné úseky maďarská je možne využívať len s platným oprávnením, čo znamená, že diaľničnú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek. Najskorší termín platnosti je v každom prípade čas zakúpenia (deň-hodina-minúta), čiže zakúpenie diaľničnej známky so spätnou platnosťou nie je možné. Pre tých vodičov, ktorý dobromyseľne omylom vošli na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia, podľa nového pravidla majú od vjazdu 60 minút na to, aby si e-známku zakúpili.

Poplatky za služby

Pri nákupe diaľničnej známky cez našu stránku sa účtuje transakčný poplatok, ktorý sa zobrazí v procese pri zhrnutí objednávky. Aktuálne poplatky za poskytnuté služby nájdete vo VOP.