Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
EUR
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Ceny

Koľko stojí diaľničná známka týždenná (10 dňová), mesačná, ročná celoštátna a ročná župná?

Všetky uvedené ceny diaľničných známok sú s DPH.

Z dôvodu, že motocykle sa málokedy používajú celoročne, neexistuje zvlášť ročná vnútroštátna a ročná župná e-známka – ak by to predsa bol potrebné, je možné si zakúpiť v tarifnej kategórie D1, čiže pre náš motocykel vyberieme diaľničnú známku D1.

Platobné podmienky

Je dôležité vyzdvihnúť, že peňažné plnenie nezakladá automatické oprávnenie na používanie diaľníc.

Prosíme, aby ste vo vlastnom záujme skontrolovali, či sa po úspešnom nákupe vo Vašom prehliadači zobrazí potvrdenie o úspešnom dokončení nákupu (špeciálne vo vzťahu k identifikačnému číslu diaľničnej známky), resp. či ste obdržali elektronické potvrdenie o úspešnom nákupe. Pokiaľ sa tak nestane, prosíme Vás, aby ste kontaktovali naše zákaznícke centrum.

Pokaľ ste neobdržali potvrdenie o úspešnom nákupe a používate spoplatnené diaľničné úseky, Užívateľ je zodpovedný za všetky následky spôsobené takýmto konaním; Poskytovateľ nepreberá v podobnom prípade žiadnu zodpovednosť.

Ceny uvedené v tabuľke závisia od kategórie vozidiel, ktoré môžeme určiť na základe úradných zápisov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla (J – kategória vozidla, F.1 – najväčšia prípustná celková hmotnosť, S.1 – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča):

Tarifná kategória D1

Motocykle, ako aj osobné vozidlá určené na prepravu najviac 7 osôb vrátane vodiča, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je do 3,5t a ich prívesy.

Tarifná kategória D2

Patria sem všetky také motorové vozidlá, ktoré nepatria do ostatných tarifných kategórií a na základe osobitného právneho predpisu nie sú považované za motorové vozidlá s povinnosťou úhrady poplatku za užívanie ciest. Ďalšie informácie: ak v osvedčení o evidencii vozidla v políčku J je označenie N1, tak toto vozidlo – bez ohľadu na počet miest na sedenie – sa zaraďujú do tarifnej kategórie D2.

Tarifná kategória U

Prípojné vozidlá za vozidlá kategórie D2.

Spoplatnené cestné úseky maďarská je možne využívať len s platným oprávnením, čo znamená, že diaľničnú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek. Najskorší termín platnosti je v každom prípade čas zakúpenia (deň-hodina-minúta), čiže zakúpenie diaľničnej známky so spätnou platnosťou nie je možné. Pre tých vodičov, ktorý dobromyseľne omylom vošli na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia, podľa nového pravidla majú od vjazdu 60 minút na to, aby si e-známku zakúpili.

Poplatky za služby

Pri nákupe diaľničnej známky cez našu stránku sa účtuje transakčný poplatok, ktorý sa zobrazí v procese pri zhrnutí objednávky. Aktuálne poplatky za poskytnuté služby nájdete vo VOP.