D1 e-známka

Do tarifnej kategórie D1 patria osobné vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3,5 t, určené na prepravu najviac 7 osôb a ich prívesy. K dispozícií sú diaľničné známky 10 dňové (týždenné), mesačné, ročné a župné. Na používanie spoplatnených cestných úsekov Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.

Zrušiť výber