Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
EUR
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

D1 e-známka

Osobné motorové vozidlá (až 7 osôb) – Do tarifnej kategórie D1 patria osobné vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3,5 t, určené na prepravu najviac 7 osôb a ich prívesy. K dispozícií sú diaľničné známky 10 dňové (týždenné), mesačné, ročné a župné. Na používanie spoplatnených cestných úsekov Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.
D1 – 10 dňová diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.
D1 – Mesačná diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim, až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.
D1 – Ročná diaľničná známka
Platí od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.
D1 – Ročná župná diaľničná známka
Platí do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Môžu sa využívať cestné siete len jednej župy, na jedno motorové vozidlo je možné zakúpiť aj viac župných e-známok. Územná platnosť je zvyčajne do prvého, plnohodnotného výjazdu po hranici danej župy.
D1 – 1-dňová diaľničná známka
Platí od počiatočného dátumu uvedeného zákazníkom do 24. hodiny daného dňa.