Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
EUR
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

B2 e-známka

Autobus (10 a viac miest na sedenie) – Autobusy – patria sem všetky motorové vozidlá určené na prepravu osôb s viac ako 9 trvalými sedadlami vrátane sedadla vodiča Na používanie spoplatnených úsekov ciest Maďarskej republiky (diaľnice, rýchlostné cesty) je potrebné mať platnú diaľničnú známku.
B2 – 10 dňová diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.
B2 – Mesačná diaľničná známka
Platí od prvého dňa určeného kupujúcim, až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci. Ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.
B2 – Ročná diaľničná známka
Platí od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.
B2 – Ročná župná diaľničná známka
Platí do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Môžu sa využívať cestné siete len jednej župy, na jedno motorové vozidlo je možné zakúpiť aj viac župných e-známok. Územná platnosť je zvyčajne do prvého, plnohodnotného výjazdu po hranici danej župy.
B2 – 1-dňová diaľničná známka
Platí od počiatočného dátumu uvedeného zákazníkom do 24. hodiny daného dňa.