Slovensky
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Predpredaj ročných národných a regionálnych elektronických diaľničných známok na rok 2024

2023.11.29. Diaľničná známka Maďarsko

V období od 1. decembra do 31. decembra 2023 je aj tento rok otvorený predpredaj, ktorý vám umožní kúpiť si ročnú národnú a ročnú regionálnu diaľničnú známku v predstihu na nasledujúci rok.

Dôležité je poznamenať, že platnosť predplatených diaľničných známok nezačína v čase nákupu, ale o 0:00 hod. prvého dňa nasledujúceho roka, teda 1. januára 2024. Jej platnosť vyprší 31. januára nasledujúceho roka o 23:59 hod. To znamená, že vopred zakúpené diaľničné známky budú platné celkovo 13 mesiacov. Príklad: ročná regionálna alebo ročná národná diaľničná známka zakúpená v ktorýkoľvek deň v decembri 2023 na rok 2024 bude platiť od 0:00 hod. 1. januára 2024 do 23:59 hod. 31. januára 2025.

Vyhláška ITM 45/2020 (XI.28.) o spoplatnených cestách (diaľnice, rýchlostné cesty, hlavné cesty) upravuje ceny uplatňované v systéme elektronických diaľničných známok.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ceny ročných diaľničných známok platné od 1. januára 2024.

Ročná 2024 Ročná župná 2024
D1 €145.70 €16.95
D2 €206.82 €33.92
D1M €145.70 €16.95
U €145.70 €16.95

Zmeny pre autobusy

Od roku 2024 bude podľa nariadenia EÚ povinné, aby autobusy okrem diaľnic a rýchlostných ciest využívali aj cesty pre motorové vozidlá. Od 1. februára 2024 sa na autobusy (kategória B2) budú vzťahovať elementárne zmeny: vozidlá tejto kategórie budú môcť používať maďarské cesty na základe kilometrického poplatku za používanie.