Podrobnosti o diaľničnej známke

D1 e-známka
Ročná 2024
57 260 Ft
D1 e-známka | Ročná 2024 — Platí od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.
Krajina, v ktorej je vozidlo registrované.
Zadajte registračné číslo bez pomlčiek.
Zadajte registračné číslo bez pomlčiek.
Náhľad:
H
ABC123
Prosím, skontrolujte to!